Trang chủ » Vai trò của đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ thuốc lá

Vai trò của đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ thuốc lá

(Ngày đăng: 12-10-2017 15:08:59)
Theo bạn thì vì sao cần phải có đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ thuốc lá thì việc đăng ký kinh doanh mới có thể được cơ quan chức năng thông qua. Vậy, vai trò của giấy tờ pháp lý này là gì?

Hiện nay, khái niệm dịch vụ thành lập doanh nghiệp đã  không còn xa lạ trong cuộc sống hiện đại ngày nay nữa. Thực tế cho thấy thì những quy định, những thủ tục, giấy tờ khó khăn sẽ được dịch vụ này hỗ trợ cho bạn một cách nhanh nhất và hợp pháp nhất.

Vai trò của đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ thuốc lá

Nếu bạn muốn  hoạt động kinh doanh thuốc lá thì việc có đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ thuốc lá trong hồ sơ là điều cần thiết để đảm bảo hồ sơ đăng ký kinh doanh của bạn được hợp lệ. Hơn thế nữa thì mẫu đơn này đóng vai trò rất quan trọng và  nó chứa đựng nhiều thông  tin liên quan đến việc bạn có được xét đăng ký kinh doanh hay không.

Vai trò của đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ thuốc lá bao gồm:

- Thứ nhất là việc có mẫu đơn này giúp cơ quan chức năng biết được thông tin cụ thể của người đăng ký kinh doanh thuốc là là gì bao gồm: họ tên, địa chỉ, SĐT,thông tiên liên hệ khác…

- Thứ hai là thể hiện được chính xác trước khi bạn làm đơn xin cấp giấy phép kinh doanh thì bạn đã có giấy đăng ký kinh doanh hay chưa. Vì trong thông tin mẫu đơn bắt buộc bạn phải điền số của giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của mình. Điều này giúp cơ quan chức năng biết được thực tế thì việc kinh doanh của bạn có thực sự đúng trình tự hay không.

- Thông qua mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ thuốc lá thì cơ quan chức năng sẽ biết được là việc kinh doanh thuốc lá của bạn sẽ có các đại lý nào, thuộc hệ thống phân phối nào… Điều này giúp cho cơ quan chức năng có  thể quản lý việc kinh doanh của bạn một cách chặt chẽ nhất. Vì thuốc là một trong những hàng hóa bị pháp luật hạn chế kinh doanh nên nó sẽ chịu sự quản lý rất  nghiêm ngặt.

- Thông tin trên mẫu đơn đăng ký còn cho cơ quan chức năng biết được những địa điểm phân phối hệ thống bán lẻ thuốc lá do bạn quản lý lá ở đâu để có thể  kiểm  soát một cách tốt nhất.

- Cuối cùng là thông tin về chữ ký và tên của người đại diện theo pháp luật tiến hành đăng ký. Đây là căn cứ pháp lý để có thể xác định trách nhiệm liên quan trong hoạt động kinh doanh của bạn thuộc về ai.

Có thể nói là đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ thuốc lá có vai trò rất quan trọng trong việc cung cấp các thông tin một cách đầy đủ và chính xác nhất để cơ quan chức năng có thể kiểm tra, quản lý một cách chặt chẽ hơn.