Trang chủ » Thủ tục lãnh bảo hiểm xã hội

Thủ tục lãnh bảo hiểm xã hội

(Ngày đăng: 12-09-2017 08:26:03)
Khi tham gia bảo hiểm xã hội người lao động nếu đã đóng bảo hiểm đầy đủ những vì một số lý do không thể tiếp tục tham gia bảo hiểm nữa và thủ tục lãnh bảo hiểm xã hội hiện nay được quy định thế nào chúng ta cùng nhau nghiên cứu.

Nếu các doanh nghiệp hoặc người lao động đang còn thắc mắc liên quan đến các vấn đề trên với dịch vụ bảo hiểm xã hội có thể giải quyết một cách nhanh chóng và đúng pháp luật.

Thủ tục lãnh bảo hiểm xã hội

Trước khi nghiên cứu về thủ tục lãnh bảo hiểm xã hội chúng ta phải hiểu bản chất của bảo hiểm xã hội chính là sự đảm bảo thay thế được bù đắp một phần thu nhập cho người lao động khi họ bị mất hoặc giảm thu nhập. Hay việc lãnh bảo hiểm xã hội được thực hiện khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, bị suy giảm khả năng lao động hoặc đến tuổi nghỉ hưu, trợ cấp thất nghiệp …. Mỗi hình thức sẽ có thủ tục khác nhau.

Để hiểu rõ  hơn về vấn đề này,chúng ta tìm hiểu về thủ tục nhận trợ cấp thất nghiệp theo quy định của luật bảo hiểm. Theo đó thì khi người lao động đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp theo quy định, thì  người lao động cần chuẩn bị một số loại giấy tờ như đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu. Khi có đơn đề nghị này chính là cơ sở để cơ quan bảo hiểm xã hội xác định nhu cầu nhận bảo hiểm của người lao động. Tiếp theo , hồ sơ cần phải có bản chính hoặc bản sao có chứng thực của một trong các giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động của người  lao động. Trong văn bản này phải có thông tin xác nhận của doanh nghiệp, cơ quan nơi người lao động làm việc trước đó.

Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp đối với hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng thì  theo quy định của luật bảo hiểm,giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động là bản chính hoặc bản sao có chứng thực của giấy tờ đó. Ngoài ra , người lao động còn phải chuẩn bị chứng minh nhân dân . Cuối cùng là phải mang theo sổ bảo hiểm xã hội đã được cơ quan bảo hiểm xã hội quận, huyện, thành phố chốt thời gian đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp. Sau khi chuẩn bị đầy đủ các loại hồ sơ đầy đủ thì nộp lên cơ quan bảo hiểm xã hội để được nhận trợ cấp thất nghiệp theo quy định.

Như vậy thủ tục lãnh bảo hiểm xã hội hiện nay rất đơn giản thuận tiện cho người lao động và người sử dụng lao động trong hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội.Tuy nhiên, người lao động cũng cần lưu ý thông tin để đảm bảo việc thực hiện được chính xác nhất.