Trang chủ » Thời hạn của hình thức kiểm định thiết bị áp lực

Thời hạn của hình thức kiểm định thiết bị áp lực

(Ngày đăng: 01-12-2017 11:32:22)
Thông thường, những thiết bị, máy móc được sử dụng trong công nghiệp thường trải qua nhiều lần kiểm định. Đối với thiết bị áp lực cũng vậy, có nhiều hình thức kiểm định ở các thời gian khác nhau trong suốt vòng đời hoạt động của thiết bị tại cơ sở sản xuất.

Thời hạn của hình thức kiểm định thiết bị áp lực

Thiết bị áp lực là một thiết bị có nhiều chi tiết máy phức tạp, nên quá trình kiểm định thiết bị áp lực có thể được phân ra nhiều hình thức khác nhau, và thời hạn của mỗi hình thức kiểm định cho loại thiết bị này cũng khác nhau.

- Kiểm tra vận hành cho thiết bị áp lực lặp lại 1 năm một lần. quá trình kiểm tra vận hành cũng giống như những lúc thiết bị vận hành bình thường, trong quá trình vận hành của thiết bị, kiểm định viên sẽ đo đạt số liệu và so sánh với kết quả đạt yêu cầu. NhNguwoif kiểm định sẽ vừa kiểm tra vừa điều chỉnh cho đến khi những số liệu đạt được đạt yêu cầu so với tiêu chuẩn thì thôi. Hình thức kiểm định này diễn ra hằng năm với mục đích kiểm tra hiệu quả hoạt động của thiết bị.

kiểm định thiết bị áp lực

- Kiểm định kỹ thuật bên ngoài và bên trong lặp lại 3 năm một lần. Thiệt bị áp lực là một thiết bị có thể tích lớn, có độ bền ổn định và tuổi thọ cao, nên việc kiểm định thiết bị áp lực bên trong và bên ngoãi diễn ra tương ứng với thời gian thực hiện kiểm định định kỳ cho thiết bị.

- Kiểm định và thử thủy lực có thể lặp lại 6 năm một lần. Quá trình thử thủy lực tương đối phức tạp và khó thực hiện. Ở một số trường hợp do môi trường bên ngoài cản trở, không thể thực hiện được quy trình thử thủy lực, thì có thể thay thế bằng thử áp lực khí. Bởi quy trình kiểm định tương đối khó khăn, hơn nữa, chức năng thủy lực của thiết bị áp lực cũng tương đối ổn định nên thời hạn kiểm định lặp lại kể từ lần kiểm định trước là tương đối dài.

Thời hạn của hình thức kiểm định thiết bị áp lực được quy định như thế nào

Thời hạn của các hình thức kiểm định thiết bị áp lực chung của đa số các thiết bị áp lực. Tuy nhiên, nếu nhà sản xuất thiết bị đó có quyền yêu cầu rút ngắn thời hạn kiểm định để đảm bảo an toàn hơn. Việc rút ngắn thời hạn kiểm định có thể là do có sự thay đổi hay khác thường của các chi tiết máy, cần thiết phải được kiểm định thường xuyên hơn.

Trong một số trường hợp, bắt buộc phải thực hiện kiểm định thiết bị áp lực bất thường. Đó là khi các thiết bị áp lực có sự thay đổi nào đó ở chi tiết máy, được vận chuyển từ khu vực này đến khu vực khác. Hoặc là thiết bị bắt đầu hoạt động lại sau một khoảng thời gian dài dừng vận hành. Những lần kiểm định bất thường này là để đảm bảo sự an toàn cho thiết bị sau khi có sự thay đổi đột ngột. Những lần kiếm định bất thường hay rút ngắn thời hạn kiểm định đều được ghi lại trong hồ sơ của thiết bị.