Trang chủ » Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

(Ngày đăng: 03-01-2019 14:27:11)
Việt Nam luôn là một trong những nước có nguồn tài nguyên giàu có và thu hút các nhà đầu tư nước ngoài. Chính vì thế có nhiều công ty hoạt động nhờ vốn đầu tư ở nước ngoài gọi là thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

Trong những năm qua, hoạt động đầu tư của các nhà đầu tư vào Việt Nam ngày càng tăng theo đó các công ty dịch vụ cung cấp dịch vụ thành lập doanh nghiệp nhằm mục đích hỗ trợ dịch vụ pháp lý cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam tiến hành thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật đầu tư nước ngoài.

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Công ty có vốn đầu tư nước ngoài là những công ty có 100 % vốn đầu tư nước ngoài hoặc là các nhà đầu tư nước ngoài là cổ đông hoặc thành viên của công ty đó. Trong những năm trở lại đây thì các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, để đảm bảo quyền lợi cho các nhà đầu tư trong nước thì pháp luật đầu tư nước ngoài cũng ra một số quy định để hạn chế lại việc đầu tư này.

Một trong những điều kiện được đưa ra là các nhà đầu tư nước ngoài khi muốn đầu tư tại Việt Nam thì cần phải xin cấp giấy chứng nhận đầu tư. Đây là một trong những giấy tờ quan trọng. Nó có thể đảm bảo việc đầutư của các nhà đầu tư nước ngoài là hoàn toàn hợp pháp. Ngoài ra các nhà đầu tư nước ngoài phải đảm bảo các điều kiện đầu tư theo quy định tại luật đầu tư. Tùy theo các dự án đầu tư mà nhà đầu tư phải làm thủ tục đăng ký hoặc thẩm tra đầu tư tại cơ quan nhà nước Việt Nam có thẩm quyền.

Các dự án đầu tư của nước ngoài tại Việt Nam sẽ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét về năng lực tài chính để thực hiện dự án. Đặc  biệt  là việc cam kết về nghĩa vụ thuế, các quy chế sử dụng nguồn lao động, cách sử dụng nguồn tài nguyên…;Đặc biệt là muốn đầu tư dư án trong nước thì nhà đầu tư nước ngoài cần chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty vốn nước ngoài hợp lệ theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Bên cạnh đó, các lĩnh vực hàng hóa, thương mại, khi các nhà đầu tư muốn đầu tư vào các lĩnh vực đó thì các nhà đầu tư nước ngoài phải đảm bảo có địa điểm thực hiện dự án phù hợp cũng như đảm bảo được năng lực về tài chính cũng như các yếu tố khác kèm theo. Còn khi các nhà đầu tư muốn đầu tư vào lĩnh vực dịch vụ thì các nhà đầu tư chỉ được phép đầu tư các ngành dịch vụ pháp luật Việt Nam cho phép. Đồng thời, nhà đầu tư phải có địa điểm thực hiện dự án phù hợp, có năng lực tài chính và kinh nghiệm thực hiện dự án khi đó mới đủ điều kiện để thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài.