Trang chủ » Sọt nhựa vuông

Sọt nhựa vuông

(Ngày đăng: 18-03-2020 10:49:55)
Mã sản phẩm : 209-210-211-212

Kích thước:
 - 209: 27.5 x 27.5 x H 29.5 cm
 - 210: 30.5 x 30.5 x H 37 cm
 - 211: 36.5 x 36.5 x H 40.5 cm
 - 212: 41 x 41 x H 45 cm
Nguyên liệu: PP