Trang chủ » Sổ bảo hiểm xã hội

Sổ bảo hiểm xã hội

(Ngày đăng: 05-09-2017 15:37:54)
Khi người lao động làm việc tại các doanh nghiệp có thời hạn lao động từ 03 tháng trở lên phải Sổ bảo hiểm xã hội, đây chính là ghi lại quá trình đóng bảo hiểm theo từng giai đoạn của người lao động, tùy vào từng mức lương, hệ số lương khác nhau có mức đóng bảo hiểm xã hội khác nhau đều được thể hiện trong quyển sổ bảo hiểm nay.

Các bạn khi muốn tìm hiểu về các vấn đề liên quan đến bảo hiểm xã hội có thể dịch vụ bảo hiểm xã hội để được giúp đỡ và giải quyết một cách hiệu quả và nhanh chóng nhất.

Sổ bảo hiểm xã hội

Khi bạn muốn tìm hiểu về Sổ bảo hiểm xã hội trước hết phải hiểu bảo hiểm là gì? Bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập dựa trên cơ sở đóng vào quỹ BHXH.

Sổ bảo hiểm xã hội chính là hình thức để nói lên quá trình người tham động tham gia bảo hiểm xã hội. Bên cạnh đó thì sổ này còn thể hiện hệ số đóng là bao nhiêu, số tiền đóng mỗi tháng là bao nhiêu. Đối với các trường hợp khi người lao động làm việc từ 03 tháng trở lên doanh nghiệp sẽ đăng ký với cơ quan bảo hiểm xã hội để đóng bảo hiểm xã hội cho bạn thì mức đóng càng cao sẽ tỷ lệ với mức hưởng bảo hiểm xã hội càng lớn. Đây cũng chính là cơ sở để bạn hưởng các chế độ như thất nghiệp, mất việc làm, nghỉ hưu… sau này.

Với trường hợp bạn có hai sổ bảo hiểm xã hội do làm tại các đơn vị khác nhau  thì bạn có thể liên với đơn vị mình đang công tác tiến hành gộp sổ theo quy định. Đối với trường hợp bị mất sổ bảo hiểm có thể đăng ký làm lại với cơ quan bảo hiểm xã hội.

Như vậy sổ bảo hiểm có tầm quan trọng rất lớn trong suốt quá trình làm việc của mình. Tuy nhiên, để có thể biết quá trình đóng và các thông tin của các cá nhân đúng hay khôn thì bạn cũng có thể tra cứu sổ bảo hiểm xã hội trên hệ thống tra cứu của quốc gia để xem số tiền mình đóng là bao nhiêu có sai sót gì trong quá trình đóng hay không.

Với nhu cầu sử dụng lao động ngày càng tăng như hiện  nay thì các doanh nghiệp đã sử dụng một số lượng người lao động rất nhiều. Nhưng để đảm bảo quyền lợi cho người lao động một cách tốt nhất thì các doanh nghiệp phải đăng ký với cơ quan bảo hiểm xã hội để đóng bảo hiểm xã hội nhằm bảo vệ quyền lợi của người lao động theo quy định của nhà nước và được thể hiện rõ bằng việc cấp Sổ bảo hiểm xã hội cho từng cá nhân. Đây là quy định của pháp luật bắt buộc các doanh nghiệp phải thực hiện cho đúng.