Trang chủ » Nhiệm vụ của sở kế hoạch đầu tư cấp giấy phép kinh doanh

Nhiệm vụ của sở kế hoạch đầu tư cấp giấy phép kinh doanh

(Ngày đăng: 19-04-2018 14:55:18)
Sở kế hoạch và đầu tư không còn là cơ quan xa lạ đối với các doanh nghiệp. Nhưng với những người đang có ý tưởng kinh doanh thì việc liên hệ đến sở kế hoạch đầu tư cấp giấy phép kinh doanh là điều khá bỡ ngỡ. Nhiều người còn chưa biết nhiệm vụ của cơ quan chức năng này là gì theo quy định của pháp luật.

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp hiện đang là một địa chỉ uy tín và rất được các doanh nghiệp tín nhiệm để đặt niềm tin khi cần thực hiện các thủ tục trong quá trình đăng ký thành lập doanh nghiệp.

Nhiệm vụ của sở kế hoạch đầu tư cấp giấy phép kinh doanh

Có thể doanh nghiệp đã thường xuyên liên hệ đến Sở kế hoạch và đầu tư để làm thủ tục nhưng ít doanh nghiệp nào có thể biết được thực ra thì nhiệm vụ chính của sở kế hoạch đầu tư cấp giấy phép kinh doanh là gì theo quy định mà pháp luật ban hành?

Nhiệm vụ của sở kế hoạch đầu tư bao gồm:

- Sở kế hoạch và đầu tư có nhiệm vụ trình UBND cấp thành phố các chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, tiến hành đề xuất các cơ chế quản lý cũng như những chính sách hỗ trợ để giúp các doanh nghiệp có thể phát triển tốt hơn. Cơ quan này sẽ phối hợp với các đơn vị có liên quan để trình danh mục các doanh nghiệp và nhà đầu tư nước ngoài để phù hợp với từng kế hoạch phát triền.

- Trình Chủ tịch UBND thành phố các bản dự thảo Quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành . Đồng thời, hỗ trợ chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo, kiểm tra các vấn đề liên quan đến đầu tư, kế hoạch phát triển kinh tế của xã hội.

- Ngoài việc đóng vai trò là sở kế hoạch đầu tư cấp giấy phép kinh doanh thì cơ quan chức năng này còn có nhiệm vụ quản lý hoạt động của các doanh nghiệp và nhà đầu tư nước ngoài trong quá trình đăng ký kinh doanh và thực hiện các công việc đầu tư vào thị trường Việt Nam.

- Giúp quản lý các nguồn hỗ trợ phát triển chính thức và dự án viện trợ phí của Chính phủ một cách có hiệu quả. Cơ quan chức năng này sẽ đánh giá các dự án một cách khách quan để có thể đưa ra hướng viên trợ chính xác nhất.

- Chịu trách nhiệm thẩm định nội dung của các văn bản đấu thầu dự án để có được sự thanh tra, kiểm tra một cách công bằng và minh bạch nhất đối với các hoạt động của dự án đầu tư kinh doanh.

- Nhiệm vụ mà nhiều người biết đến nhiều nhất khi nhắc đến Sở Kế hoạch và Đầu tư chính là tiếp nhận các hồ sơ và thẩm định hồ sơ của doanh nghiệp khi đăng ký kinh doanh để đưa ra quyết định cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp hay không.

- Thực hiện nhiều nhiệm vụ khác theo sự ủy quyền của UBND thành phố để giúp các đối tượng trong nền kinh tế có được điều kiện phát triển tốt hơn và hỗ trợ đẩy mạnh sự phát triển của nền kinh tế xã hội một cách hiệu quả nhất.

Như vậy, ngoài vai trò sở kế hoạch đầu tư cấp giấy phép kinh doanh thì cơ quan chức năng này còn có nhiều nhiệm vụ rất quan trọng, có tính quyết định rất lớn đến sự phát triển của nền kinh tế xã hội hiện nay.