Trang chủ » Mẫu đăng ký kinh doanh

Mẫu đăng ký kinh doanh

(Ngày đăng: 30-08-2017 08:33:18)
Kinh doanh là một trong những vấn đề quan trọng để giúp các bạn trẻ thành công, là kinh doanh là ưu tiên lựa chọn hàng đầu khi khởi nghiệp, nhưng để các bạn trẻ muốn kinh doanh theo quy định của pháp luật phải có giấy phép kinh doanh và Mẫu đăng ký kinh doanh như thế nào chúng ta cùng tìm hiểu nhé.

Tùy vào loại hình mà doanh nghiệp của bạn muốn thành lập mà có mẫu đăng ký khác nhau, với Dịch vụ thành lập doanh nghiệp có thể giúp đỡ bạn để thành lập một cách nhanh nhất và đúng quy định.

Mẫu đăng ký kinh doanh

Chúng ta cùng nghiên cứu Mẫu đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân để làm rõ hơn. Khi đăng ký doanh nghiệp phải nêu rõ tên doanh nghiệp cần đăng ký kinh doanh và phải viết bằng tiếng Việt ghi bằng chữ in hoa và tên viết tắt của doanh nghiệp để tránh trường hợp bị trùng tên khi đăng ký, doanh nghiệp có thể truy cập vào cổng thông tin quốc gia về đăng ký kinh doanh để khỏi bị trùng tên.

Tiếp đến doanh nghiệp phải nêu được Địa chỉ nơi đặt trụ sở chính của công ty, việc ghi rõ địa chỉ để các cơ quan nhà nước thuận tiện quản lý, cấp giấy phép. Một trong những yêu cầu khi cung cấp địa chỉ kinh doanh là  địa chỉ phải ghi rõ đầy đủ thông tin 05 cấp hành chính.Nếu là doanh nghiệp  nước ngoài thì bắt buộc phải ghi rõ quốc gia, đồng thời phải ghi rõ số điện thoại, số fax để tiện liên hệ. Những thông tin về địa  chỉ có vai trò rất quan trọng để cơ quan chức năng ó thể kiểm tra, xét duyệt khu vực kinh doanh có thuộc vào phạm vi  khu vực bị pháp luật cấm kinh doanh hay không.

Điều quan trọng không thể thiếu  trong mẫu đăng ký kinh doanh đó chính là ngành, nghề kinh doanh. Doanh nghiệp phải ghi rõ ngành nghề kinh doanh và mã ngành để tránh trường hợp kinh doanh vào các ngành nghề bị pháp luật cấm. Với các doanh nghiệp muốn kinh doanh các ngành nghề có điều kiện phải đáp ứng các yêu cầu theo quy định như số vốn, các bằng cấp, chứng chỉ theo quy định đối với các ngành nghề đó. Vốn đầu tư được ghi rõ trong giấy phép kinh doanh để có thể quản lý được quy mô, khả năng tài chính của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó thì trong mẫu đăng ký cần có ghi đầy đủ thông tin đăng ký thuế của doanh nghiệp đối với các cơ quan thuế. Ngòai ra Mẫu đăng ký kinh doanh còn thể hiện số lượng lao động của công ty bao nhiêu để cơ quan quản lý lao động có thể kiểm soát được.

Khi doanh nghiệp đã đăng ký theo mẫu quy định và đáp ứng đầy đủ các loại hồ sơ thì đăng ký lên phòng đăng kinh doanh của Sở Kế hoạch đầu tư của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.