Trang chủ » Huấn luyện an toàn điện để làm gì?

Huấn luyện an toàn điện để làm gì?

(Ngày đăng: 12-01-2018 09:49:24)
Những khóa huấn luyện an toàn có nhiệm vụ cung cấp kiến thức và đào tạo kỹ năng cho những người lao động trong những ngành nghề khác nhau. Đối với ngành nào thì huấn luyện an toàn cũng có một vai trò quan trọng và cần thiết đối với những học viên.

 

Điện là một ngành nghề, một lĩnh vực khá nguy hiểm. Những người làm trong ngành điện chính vì thế cần phải có một nền tảng vững chắc về điện để luôn đảm bảo an toàn cho chính bản thân họ và cũng như những người xung quanh. Vì thế, sẽ là một sự lựa chọn thông minh nếu họ tham gia vào khóa huấn luyện an toàn điện.

Khi tham gia vào khóa huấn luyện an toàn này, họ sẽ được những giảng viên, những chuyên gia chỉ dẫn và truyền đạt lại những vấn đề từ đơn giản đến phức tạp nhất.  Đó chính là những tai nạn liên quan đến điện, các nguy cơ bị điện giật, các biện pháp phòng tránh điện giật và cuối cùng là cách nhận biết các thiết bị điện không đảm bảo an toàn.

Khi được huấn luyện an toàn về những tai nạn liên quan đến điện, họ sẽ được giảng dậy về nguyên nhân, hiện tưỡng cũng như mức độ nguy hiểm của các tai nan điện gây nên như bị bỏng, bị cháy nổ do điện. Còn nói về nguy cơ điện giật thì đây là một mảng kiến thức khá quan trọng nhất là những nguy cơ thường xảy ra trong quá trình sản xuất. Nếu trong sản xuất chúng ta không nhận biết được những nguy cơ do điện gây nên thì sẽ không có được nhưng giải pháp đúng đắn để đảm bảo an toàn cho rất nhiều công nhân đang làm việc. Trong môi trương lao động tập thể thì yếu tố an toàn lại càng phải được chú trọng. Nhưng nguy cơ gây ra điện giất trong quá trình sản xuất là: vật dẫn điện để trần,  những thiết bị dẫn nối như ổ cắm, phích cắm không đảm bảo an toàn, thiết bị điện không có nối đất hoặc nối đất không tốt và cuối cùng là mạch điện bị quá tải. Khi chỉ ra được nhưng nguy cơ thì cần phải có những biện pháp phòng tránh sao cho phù hợp. Các biện pháp đó là : sử dụng đúng công suất của cầu chì, nối đất vỏ thiết bị, luôn kiểm tra độ an toàn của các thiết bị dẫn nối trước khi sử dụng, các vật dẫn điện để trần cần được che chắn và phải luôn luôn cắt điện trước khi sửa chữa.