Trang chủ » Hồ sơ giải thể doanh nghiệp

Hồ sơ giải thể doanh nghiệp

(Ngày đăng: 10-08-2017 09:19:54)
Mặc dù nền kinh tế nước nhà đang ngày càng mở rộng, cố gắng phát triển để theo kịp nền kinh tế trên toàn thế giới. Nhưng cũng có rất nhiều doanh nghiệp phải làm hồ sơ giải thể doanh nghiệp.

Tuy nhiên giữa sức hút của kinh tế trong nước và trên toàn thế giới, giữa thị trường cạnh tranh khốc liệt, có những doanh nghiệp làm ăn ngày càng đi lên, có chổ đứng vững chắc. Nhưng bên cạnh đó, cũng không có ít doanh nghiệp tìm đến dịch vụ thành lập doanh nghiệp không phải để thành lập mà là để làm các thủ tục, hồ sơ giải thể doanh nghiệp.

Hồ sơ giải thể doanh nghiệp

Vậy trước tiên chúng ta phải hình dung được giải thể doanh nghiệp là gì? Giải thể doanh nghiệp là việc chủ thể doanh nghiêp tiến hành các thủ tục pháp lý về giải thể, nhằm chấm dứt tư cách pháp nhân và các quyền, nghĩa vụ liên quan của doanh nghiệp. Không một nhà đầu tư, một cá nhân hay tổ chức nào lại muốn doanh nghiệp của mình bị giải thể, nhưng trên thương trường có rất nhiều đối tác cạnh tranh mà sức lực, vốn của doanh nghiệp không thể cầm cự, trả lương cho công nhân thì bắt buộc doanh nghiệp công bố giải thể hay nhiều người thường nói đó là phá sản.

Hồ sơ giải thế doanh nghiệp chúng ta phải phải chuẩn bị ba bộ hồ sơ nộp cho Sở kế hoạch, nộp hồ sơ trả dấu và nộp hồ sơ cho sở kế hoạch và đầu tư. Trong ba bộ hồ sơ đó, khong phải bộ nào cũng giống nhau, mà chúng ta phải chuẩn bị ba bộ hồ sơ với thủ tục khác nhau để nộp lại cho ba cơ quan trên.

Thứ nhất, bộ hồ sơ nộp cho Sở Kế hoạch bao gồm: Thông báo giải thể, biên bản Giải thể, quyết định giải thể, biên bản và quyết định thanh lý tài sản, danh sách người lao động, danh sách chủ nợ, giấy xác nhận đóng cửa tài khoản ngân hàng/ cam kết không mở tài khoản, xác nhận không nợ thuế của Tổng cục Hải quan, thông báo đóng cửa mã số thuế, báo giải thể, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Khi đăng ký thành lập doanh nghiệp thủ tục không thể thiếu đó là hồ sơ xin dấu, vì thế lúc giải thể doanh nghiệp thì doanh nghiệp bắt buộc phải làm hồ sơ trả dấu: Biên bản giải thể, quyết định giải thể, công văn trả dấu, thông báo đóng cửa mã số thuế, thông báo của Sở Kế hoạch đầu tư về việc trả con dấu, bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Và một bộ hồ sơ chúng ta phải nộp lại đó là nộp cho Sở Kế hoạch và Đầu tư, hồ sơ bao gồm: Thông báo giải thể, biên bản Giải thể, quyết định giải thể, biên bản và quyết định thanh lý tài sản, danh sách người lao động, danh sách chủ nợ, giấy xác nhận đóng cửa tài khoản ngân hàng/ cam kết không mở tài khoản, xác nhận không nợ thuế của Tổng cục Hải quan, thông báo đóng cửa mã số thuế. Và cuối cùng sau khi hoàn thành ba bộ hồ sơ trên doanh nghiệp phải báo cáo giải thể.

Việc chuẩn bị đầy đủ 03 bộ hồ sơ giải thể doanh nghiệp để nộp lên từng cơ quan chức năng có thẩm quyền khác nhau là cách để doanh nghiệp có thể yên tâm là việc giải thể của mình hoàn toàn đúng pháp luật.