Trang chủ » Giảm thất thoát 50% nhờ quản lý kho bằng phần mềm

Giảm thất thoát 50% nhờ quản lý kho bằng phần mềm

(Ngày đăng: 20-09-2013 03:51:19)
Giải pháp quản lý hàng tồn kho tự động trên phần mềm MAYBANHANG.NET giúp chủ cửa hàng làm được điều đó một cách dễ dàng.

Giải pháp quản lý hàng tồn kho tự động trên phần mềm MAYBANHANG.NET giúp chủ cửa hàng làm được điều đó một cách dễ dàng.

Hệ thống kiểm tra hàng tồn kho bằng mã vạch

Một hệ thống kiểm tra hàng tồn kho gồm có thiết bị đọc mã vạch kết nối với phần mềm bán hàng để theo dõi hàng tồn kho. Hệ thống kiểm tra hàng tồn kho dựa trên thao tác quét mã vạch sản phẩm khi xuất, nhập hoặc bán hàng hóa. Một máy quét được sử dụng để đọc mã vạch, và các sản phẩm gắn mã vạch được gửi lên phần mềm, quản lý hàng hóa trên phần mềm.

Hàng tồn kho được cập nhật liên tục

Phần mềm cập nhật hàng tồn kho làm việc bằng cách quét mã vạch trên sản phẩm. Nhân viên cửa hàng nhập mã sản phẩm lên phần mềm, dùng máy quét mã vạch quét sản sản phẩm là toàn bộ hàng hóa sẽ được cập nhật ngay lập tức, được trừ tự động trên phần mềm theo thời gian thực phát sinh các nghiệp vụ tại cửa hàng.