Trang chủ » Công nhân phải được huấn luyện an toàn

Công nhân phải được huấn luyện an toàn

(Ngày đăng: 09-01-2018 10:42:49)
Có rất nhiều các ngành nghề đang được hoạt động, trong đó có không ít những ngành nghề mà người lao động phải làm việc trong môi trường nguy hiểm hay độc hai. Khi đó, những công nhân làm việc trong môi trường độc hai ấy cần được bảo vệ bằng cách tham gia huấn luyện an toàn.

 

Làm việc trong môi trường độc hại sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của từng công nhân. Công nhân khi vào làm việc tại đây là tự nguyện. Nhưng để công nhân biết cách phòng tránh và bảo vệ chính bản thân các công ty phải tổ chức huấn luyện an toàn.

Trong cuộc sống có nhiều ngành nghề có môi trường sản xuất độc hại. Nhưng xã hội cũng không thể thiếu các sản phẩm đó nên bắt buộc các ngành sản xuất đó cũng phải tồn tại. Làm việc trong môi trường độc hại sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của từng công nhân. Nguy cơ xảy ra các bệnh tật, các thương tích cho bản thân có thể là điều không tránh khỏi. Thông tin độc hại trong ngành sản xuất được công khai, không thể dấu giếm. Công nhân khi vào làm việc tại đây là tự nguyện. Khi vào làm công nhân vẫn phải làm đơn xin làm việc và nộp hồ sơ để quản lý như bình thường.

Không phải công ty có môi trường sản xuất độc hại thì công ty để cho công nhân chịu hết tất cả hậu quả. Phải có các biện pháp để bảo vệ an toàn và hạn chế tối đa các tác hại có thể gây ra. Công ty sẽ có các trang thiết bị bảo hộ lao động và các chế độ phúc lợi xứng đáng. Để công nhân biết cách phòng tránh và bảo vệ chính bản thân các công ty phải tổ chức huấn luyện an toàn. Đây là quy định bắt buộc của Nhà nước. Công tác huấn luyện an toàn công ty có thể thuê các đơn vị có chức năng thực hiện. Đây là trách nhiệm của các công ty và là quyền lợi của người lao động.

Công nhân gặp nguy hiểm trong nơi làm việc thì uy tín của công ty cũng bị ảnh hưởng. Công ty muốn phát triển lâu dài thì phải có các chế độ bảo đảm an toàn và phúc lợi tốt cho công nhân công ty. Các công ty có môi trường sản xuất độc hại thường tổ chức huấn luyện an toàn định kỳ cho công nhân. Mức lương và các chế độ đãi ngộ ở đây cũng cao hơn so với các ngành nghề khác. Nhà nước có quy định cụ thể đối với các ngành nghề có môi trường sản xuất độc hại.