Trang chủ » Các đối tượng nào cần phải tham gia huấn luyện an toàn?

Các đối tượng nào cần phải tham gia huấn luyện an toàn?

(Ngày đăng: 08-01-2018 17:59:44)
Tham gia huấn luyện an toàn lao động có thể giúp người lao động có thêm kiên thức và kỹ năng về an toàn lao động. Tham gia huấn luyện an toàn lao động không chỉ cần thiết đối với những người trực tiếp tham gia quá trình sản xuất mà cả với những nhà quản trị, quản lí nữa.

 

Tai nạn lao động thường xuyên xảy ra ở các công trường, nhà máy. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tai nạn. Tuy nhiên nguyên nhân chủ yếu vẫn là do người tham gia thiếu hiểu biết về vấn đề an toàn lao động.

Theo điều 139 Bộ luật lao động tất cả các đối tượng phải tham gia huấn luyện lao động bao gồm:

Với nhóm người sử dụng lao động: giám đốc, phó giám đốc, người đứng đầu các chi nhánh trực thuộc, người bên hành chính, nhân sự, quản đốc phân xưởng. Chủ nhiệm, phó chủ nhiệm hợp tác xã chủ hộ kinh doanh cá thể; chủ hộ gia đình có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động... Nhóm này chủ yếu huấn luyện về các chính sách, pháp luật về an toàn lao động. Được học cách quản lý, thực hiện các quy định nghiêm ngặt về an toàn trong quá trình làm việc. Có biện pháp khắc phục, phòng ngừa  các yếu tổ nguy hiểm có thể xảy ra.

Với những người chuyên về công tác quản lý an toàn lao động, được học về các loại máy, thiết bị, các phát sinh gây nguy hiểm, có hại cho người lao động. Được học cả quy trình làm việc an toàn, các nghiệp vụ về an toàn lao động và các chính sách, pháp luật về an toàn lao động.

Với những người lao động (cả người Việt và nước ngoài làm việc tại Việt Nam) quá trình huấn luyện là cực kì cần thiết vì họ là những người trực tiếp làm, tiếp xúc với máy móc, thiết bị. Quá trình huấn luyện bao gồm các kiến thức về chính sách, pháp luật an toàn lao động. Được học về các quy trình làm việc an toàn, những nguy hiểm có thể phát sinh trong quá trình làm việc (tùy từng ngành: công trường, xí nghiệp...) từ đó có biện pháp tự bảo vệ mình .

Mục đích khóa huấn luyện an toàn lao động là giúp mọi người có cái nhìn sâu hơn về các nguy hiểm xung quanh quá trình làm việc. Giúp mọi người hạn chế được rủi ro cũng như có biện pháp xử lý kịp thời khi có tai nạn lao động xảy ra đảm bảo quyền lợi cho người lao động.